Atrakcje

Beskidów

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego – park krajobrazowy położony w województwie śląskim. Obejmuje porośnięte lasem pasma górskie Beskidu Śląskiegopasmo Czantorii oraz Baraniej Góry[1].

Park zajmuje powierzchnię 38 620 ha, natomiast jego otulina liczy 22 285 ha[2].

Na terenie parku znajdują się źródła Białej i Czarnej Wisełki – dwóch potoków dających początek Wiśle.

Geologia

Budowa geologiczna wzniesień Beskidu Śląskiego jest zróżnicowana. Wzgórza zbudowane są głównie z łupków i wapieni. Występują tu również warstwy zbudowane z piaskowców godulskich i zlepieńców istebniańskich. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie fliszowe, z których część ma status pomników przyrody. Na terenie parku znajdują się m.in. Jaskinia w Trzech Kopcach (najdłuższa niekrasowa jaskinia w Polsce), Jaskinia MalinowskaJaskinia Lodowa w Szczyrku, Jaskinia Mokra. Dla ochrony jaskiń został utworzony w gminie Lipowa rezerwat przyrody Kuźnie. W parku znajdują się też ostańce skalne: ambony, grzyby i grzędy, wśród nich Malinowska Skała czy Skały Grzybowe w Paśmie Stożka[1].

Flora

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego(1/11)Na szlaku na Błatnią

Lasy na terenie parku uległy przekształceniom wskutek eksploatacji. Prawie całkowicie zanikły grądy, które pierwotnie występowały w piętrze pogórza. Wzrósł areał borów jodłowo-świerkowych oraz świerczyn. Zmniejszona została powierzchnia dolnoreglowych lasów bukowych. W dolinach potoków w piętrze pogórza występują obecnie podgórski łęg jesionowy, nadrzeczna olszynka górska oraz dolnoreglowy świerkowy bór na torfie. W reglu dolnym dominują świerczyny. Miejscami spotyka się lasy bukowe: kwaśną buczynę górską i żyzną buczynę karpacką. W runie tego ostatniego zbiorowiska występuje żywiec dziewięciolistny. Strome stoki porastają jaworzyny górskie, fragmentarycznie jaworzyny karpackie. W wyższych partiach regla dolnego występuje bór jodłowo-świerkowy. Regiel górny porastają świerczyny, najlepiej wykształcone w rezerwacie przyrody na Baraniej Górze. Część parku zajmują łąki oraz pastwiska. Wzdłuż potoków występują łopuszyny. Na terenach podmokłych rozwijają się młaki[1].

Fauna

Z rzadkich gatunków zwierząt występujących na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego źródła wymieniają: drozda obrożnegoświergotka górskiegogłuszcajarząbkawilka szaregorysia eurazjatyckiego oraz okresowo niedźwiedzia brunatnego. W parku spotyka się też podkowca małegonocka orzęsionego i nocka wąsatka. Rzadkie gatunki ryb to głowacz pręgopłetwy i głowacz białopłetwy. Z zagrożonych gatunków bezkręgowców notowano pachnicę dębową oraz czerwończyka nieparka[1].

Rezerwaty

Park obejmuje szereg rezerwatów przyrody, utworzonych w celu ochrony najlepiej zachowanych fragmentów zbiorowisk roślinnych, a zwłaszcza zespołów leśnych, charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego[3][4]:

  • Barania Góra – pow. 383,04 ha, górski las mieszany, przechodzący w bór wysokogórski; założony w 1953 na terenie gminy Wisła
  • Czantoria – pow. 97,71 ha, dolnoreglowe zbiorowiska leśne z udziałem jaworów, jesionów i klonów; założony w 1996 na terenie gminy Ustroń
  • Dolina Łańskiego Potoku (w otulinie parku) – pow. 46,89 ha, podgórski łęg jesionowy i nadrzeczna olszyna górska; założony w 1998 na terenie gminy Jasienica w miejscowości Grodziec
  • Jaworzyna – pow. 40,03 ha, jaworzyna górska, buczyna górska i buczyna karpacka; założony w 2003 na terenie miasta Bielsko-Biała
  • Kuźnie – pow. 7,22 ha, drzewostan świerkowy, wychodnie skalne i jaskinie; założony w 1996 na terenie gminy Lipowa w miejscowości Twardorzeczka
  • Stok Szyndzielni – pow. 54,96 ha, lasy bukowe; założony w 1953 na terenie miasta Bielsko-Biała
  • Wisła – pow. 17,61 ha, rezerwat faunistyczny, ochrona pstrąga potokowego w naturalnym środowisku występowania; założony w 1959 na terenie gminy Wisła
  • Zadni Gaj (w otulinie parku) – pow. 6,39 ha, naturalne stanowisko cisa w drzewostanie świerkowym z domieszką drzew liściastych; założony w 1957 na terenie gminy Goleszów

Źródło: Wikipedia

Inne atrakcje

Szczyrk Enduro Trails by TREK

Szczyrk Enduro Trails by TREK 13 km tras rowerowych Szczyrk Enduro Trails by TREK to powstały w 2019 roku kompleks jednokierunkowych ścieżek rowerowych typu singletrack. Specjalnie wyprofilowane

Czytaj dalej »

Pętla Szczyrkowska

Pętla Szczyrkowska Pętla Szczyrkowska to nowy produkt turystyczny w Szczyrku. Po raz pierwszy w historii dwa największe ośrodki turystyczne w Szczyrku wprowadzają wspólny letni karnet

Czytaj dalej »

Siodło pod Klimczokiem

Siodło pod Klimczokiem (1042 m n.p.m.) – szeroka, wysoko położona przełęcz w północno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, pomiędzy szczytami Magury (1109 m n.p.m.) na wschodzie i Klimczoka (1117 m n.p.m.) na

Czytaj dalej »

Kolej linowa na Skrzyczne

Kolej linowa na Skrzyczne Jedną z największych atrakcji turystycznych Szczyrku jest wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne – najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, liczący 1257 m n.p.m. Dolna stacja kolejki

Czytaj dalej »

Małe Skrzyczne

Małe Skrzyczne – górski szczyt, usytuowany na wysokości 1211 metrów nad poziomem morza. Jest trzecim co do wysokości wzniesieniem w grupie górskiej Baeskidu Śląskiego (pasmo

Czytaj dalej »

Copyright © Spokoloko.eu